Juwelier Postma > Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Juwelier-postma.nl
Juwelier-postma.nl verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen.
In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Juwelier-postma.nl wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

 

Algemeen

Juwelier-postma.nl gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mail spam e.d.).
Juwelier-postma.nl stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Juwelier-postma.nl verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Als je gebruik maakt van ons contactformulier kan Juwelier-postma.nl de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Juwelier-postma.nl, kan Juwelier-postma.nl aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.

Web bezoek

Wanneer u de website van Juwelier Postma bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles op de servers van qputer bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Juwelier-postma.nl gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op de website van Juwelier Postma de zoekfunctie gebruikt dan worden de technische kenmerken van uw zoekopdracht in zogenaamde logfiles op de servers van qputer bijgehouden.
Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Juwelier-postma.nl gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Google Analytics

Juwelier-postma.nl kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Juwelier-postma.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op de website van Juwelier-postma.nl invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Juwelier-postma.nl toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in het e-mailarchief , waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Juwelier-postma.nl verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren.
Zo slaan wij gegevens op bij het aanmaken van een account en de financiële administratieve afhandeling. Ook heeft Juwelier-postma.nl gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken hier van.

Derde ontvangers

Wij geven de door jou verstrekte gegevens nooit door aan derde partijen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens ook niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Juwelier-postma.nl het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Juwelier-postma.nl onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Juwelier-postma.nl gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden.

Uiteraard kun je contact met Juwelier-postma.nl opnemen, bij voorkeur per e-mail op info@juwelier-postma.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Zeeuwsebeads.nl niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt?
Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.
Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Inzage en wijzigen van gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen.
Indien je dit niet hebt, of deze gegevens niet meer weet; kan je ook contact opnemen met Juwelier-postma.nl via de volgende gegevens:

Telefonisch
0111 – 412 443

E-mail
Via het contactformulier op de website www.juwelier-postma.nl
of  info@juwelier-postma.nl

Post
Juwelier Postma
Dam 7
4301 JA Zierikzee
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij Juwelier-postma.nl achter.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Juwelier-postma.nl verwerkt niet altijd alle onderstaande gegevens.
Dat is namelijk afhankelijk van welke functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
– Naam
– E-mailadres
– Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een notitie bij een bericht in het contactformulier
– Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP -of  MAC-adres, en jouw surfgedrag op onze websites

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke functionaliteiten jij gebruikt):
– om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten op de websites.
– om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
– om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.
– om met jou te communiceren door middel e-mail of telefonisch contact.
– om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
– om onze websites te verbeteren.
– om jouw facturen te kunnen sturen.

 

Beveiliging en bewaren

Juwelier-postma.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen misbruik en fraude. Juwelier-postma.nl schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens qputer in. Voor zover qputer bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. qputer ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag.
Laat het weten bij voorkeur per e-mail op info@juwelier-postma.nl

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 Mei 2018.

 

Wijziging van Privacy Statement

Juwelier-postma.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mei 2018

Dit is het Privacy Statement van Juwelier-postma.nl gevestigd te Zierikzee, Dam 7, 4301 JA, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 22032802